ترکیه | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد ترکیه

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در ترکیه

Diyarbakir
استان آدانا
استان آدیامان
استان آرتوین
استان آغری
استان آق‌سرای
استان آماسیه
استان آنتالیا
استان آنکارا
استان آیدین
استان ادیرنه
استان اردهان
استان اردو
استان ارزروم
استان ارزنجان
استان ازمیر
استان اسپارتا
استان اسکی‌شهر
استان افیون قره‌حصار
استان الازیغ
استان ایگدیر
استان باتمان
استان بارتین
استان بالیکسیر
استان بایبورت
استان بتلیس
استان بوردور
استان بورسا
استان بولی
استان بیله‌جک
استان بینگول
استان ترابزون
استان تونج‌ایلی
استان توکات
استان تکیرداغ
استان حکاری
استان ختای
استان دنیزلی
استان دوزجه
استان ریزه
استان زنگولداغ
استان سامسون
استان سعرد
استان سقاریه
استان سینوپ
استان سیواس
استان شانلی‌اورفه
استان شرناق
استان عثمانیه
استان عشاق
استان غازی عینتاب
استان قارص
استان قرشهر
استان قرقلرایلی
استان قره‌بوک
استان قسطمونی
استان قهرمان مرعش
استان قوجاایلی
استان قونیه
استان قیریق‌قلعه
استان قیصریه
استان ماردین
استان مانیسا
استان مرسین
استان ملطیه
استان موش
استان موغله
استان نوشهیر
استان نیغده
استان وان
استان چاناق‌قلعه
استان چانقری
استان چوروم
استان کارامان
استان کوتاهیه
استان کیلیس
استان گره‌سون
استان گوموش‌خانه
استان یالوا
استان یوزگات

پرچمعیت‌ترین شهرها در ‎ترکیه‏ (جمعیت)

مرسین (ترکیه) (537842)
افیون قره‌حصار (146136)

کد تلفن در ترکیه

    پيش‌شماره كشور: +90

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
212 Istanbul (European Side) ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
216 Istanbul (Asian Side) ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
222 استان اسکی‌شهر ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
224 استان بورسا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
226 استان یالوا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
228 استان بیله‌جک ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
232 استان ازمیر ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
236 استان مانیسا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
242 استان آنتالیا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
246 استان اسپارتا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
248 استان بوردور ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
252 استان موغله ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
256 استان آیدین ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
258 استان دنیزلی ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
262 استان قوجاایلی ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
264 استان سقاریه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
266 استان بالیکسیر ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
272 افیون قره‌حصار استان افیون قره‌حصار ترکیه 146136 وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
274 استان کوتاهیه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
276 استان عشاق ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
282 استان تکیرداغ ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
284 استان ادیرنه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
286 استان چاناق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
288 استان قرقلرایلی ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
312 استان آنکارا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
318 استان قیریق‌قلعه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
322 استان آدانا ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
324 مرسین (ترکیه) استان مرسین ترکیه 537842 وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
326 استان ختای ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
328 استان عثمانیه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
332 استان قونیه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
338 استان کارامان ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
342 استان غازی عینتاب ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
344 استان قهرمان مرعش ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
346 استان سیواس ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
348 استان کیلیس ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
352 استان قیصریه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
354 استان یوزگات ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
356 استان توکات ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
358 استان آماسیه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
362 استان سامسون ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
364 استان چوروم ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
366 استان قسطمونی ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
368 استان سینوپ ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
370 استان قره‌بوک ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
372 استان زنگولداغ ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
374 استان بولی ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
376 استان چانقری ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
378 استان بارتین ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03
380 استان دوزجه ترکیه وقت شرق اروپا 10:31 چهارشنبه UTC+03