عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق

شهرهای ‎عراق

Ad Diwaniyah
Al Basrat al Qadimah
Al Kut
اربیل
بصره
بعقوبه
بغداد
تکریت
حله
دهوک
رمادی
سلیمانیه (شهر)
سماوه
عماره
موصل
ناصریه
نجف
کربلا
کرکوک

کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 بغداد استان بغداد عراق 5,7 میلیون وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
21 تکریت استان صلاح‌الدین عراق 42477 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
23 Al Kut استان واسط عراق 315162 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
24 رمادی استان انبار عراق 274539 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
25 بعقوبه استان دیاله عراق 152550 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
30 حله استان بابل عراق 289709 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
32 کربلا استان کربلا عراق 434450 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
33 نجف استان نجف عراق 482576 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
36 Al Basrat al Qadimah استان بصره عراق 2,0 میلیون وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
37 سماوه استان مثنی عراق 152890 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
40 بصره استان بصره عراق 2,6 میلیون وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
42 ناصریه استان ذی‌قار عراق 400249 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
43 عماره استان میسان عراق 323302 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
50 کرکوک استان کرکوک عراق 601433 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
53 سلیمانیه (شهر) استان سلیمانیه عراق 723170 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
60 موصل استان نینوا عراق 1,7 میلیون وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
62 دهوک استان دهوک عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
66 اربیل استان اربیل عراق 932800 وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
73 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
74 Itisaluna موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
75 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
76 Mobitel موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
77 AsiaCell موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
78 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
79 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 11:12 شنبه UTC+03
  • صفحه 1