عراق | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد عراق

شهرهای ‎عراق

Ad Diwaniyah
Al Basrat al Qadimah
Al Kut
اربیل
بصره
بعقوبه
بغداد
تکریت
حله
دهوک
رمادی
سلیمانیه (شهر)
سماوه
عماره
موصل
ناصریه
نجف
کربلا
کرکوک

کد تلفن در عراق

    پيش‌شماره كشور: +964

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 بغداد استان بغداد عراق 5,7 میلیون وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
21 تکریت استان صلاح‌الدین عراق 42477 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
23 Al Kut استان واسط عراق 315162 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
24 رمادی استان انبار عراق 274539 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
25 بعقوبه استان دیاله عراق 152550 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
30 حله استان بابل عراق 289709 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
32 کربلا استان کربلا عراق 434450 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
33 نجف استان نجف عراق 482576 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
36 Al Basrat al Qadimah استان بصره عراق 2,0 میلیون وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
37 سماوه استان مثنی عراق 152890 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
40 بصره استان بصره عراق 2,6 میلیون وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
42 ناصریه استان ذی‌قار عراق 400249 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
43 عماره استان میسان عراق 323302 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
50 کرکوک استان کرکوک عراق 601433 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
53 سلیمانیه (شهر) استان سلیمانیه عراق 723170 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
60 موصل استان نینوا عراق 1,7 میلیون وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
62 دهوک استان دهوک عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
66 اربیل استان اربیل عراق 932800 وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
73 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
74 Itisaluna موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
75 Korek Telecom موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
76 Mobitel موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
77 AsiaCell موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
78 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
79 Zain Iraq موبايل عراق وقت عربستان 8:48 جمعه UTC+03
  • صفحه 1