العربية Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Русский Bahasa Indonesia 中文 (简体)
یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمن

مناطق يا ايالت‌هاي اداري در یمن

Muhafazat al Bayda'
اب (استان)
ابین (استان)
استان عدن
تعز (استان)
جوف (استان)
حجه (استان)
حدیده (استان)
حضرموت
ذمار (استان)
شبوه (استان)
صعده (استان)
صنعا
صنعا (استان)
عمران (استان)

پرچمعیت‌ترین شهرها در ‎یمن‏ (جمعیت)

صنعا (1,9 میلیون)
حدیده (شهر) (617871)
Ta`izz (615222)
عدن (شهر) (550602)
مکلا (258132)
اب (شهر) (234837)
`Amran (90792)
Bajil (48218)
Hajjah (43549)
Bayt al Faqih (34204)
Jawf al Maqbabah (14175)
شبام (7000)
Shibam al Jadidah (80)
Al Hazm Binhayah (33)
Shabwah (28)
Hammam (20)
At Tawilah (10)
Shabwah (7)
Al Hawtah (6)
Al Habitah (6)
Al Barh (4)
As Safir (3)
Al Misbah (1)
Talh (1)
Sa`adah (1)

کد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 صنعا صنعا یمن 1,9 میلیون وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
2 عدن (شهر) استان عدن یمن 550602 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
3 حدیده (شهر) حدیده (استان) یمن 617871 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
4 Ta`izz تعز (استان) یمن 615222 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
5 مکلا حضرموت یمن 258132 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
6 Jawf al Maqbabah ابین (استان) یمن 14175 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
7 `Amran عمران (استان) یمن 90792 وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
70 Y موبايل یمن وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
71 Sabafon موبايل یمن وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
73 MTN موبايل یمن وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
77 Yemenmobile موبايل یمن وقت عربستان 12:21 پنجشنبه UTC+03
  • صفحه 1