العربية Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Русский Bahasa Indonesia 中文 (简体)

شرکت های سیار نتایجِ آذرشهر | صفحه - 1

به ترتیب:
1. Waggon Pars Co
حمل و نقل باری / تجاری، کرایه خودرو.
0 بررسی
Po Box 14155/5814, No. 10, Azar Shahr St.; South Kharadmand Ave.; 15848, Tehran
شهر: آذرشهر
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98218848339
نمابر: 98218848338

فاصله: 0 مایل
2. Iran Tractor Mfg Group Co
عمده فروشی مواد کشاورزی، تراکتور و ابزارآلات مزرعه، اجاره کامیون و تریلر.
0 بررسی
Sardroud Rd.; Tabriz
شهر: تبریز
پستی: 3400
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 9841440060
نمابر: 9841819847

فاصله: 28 مایل
3. Kkt Commercial Vehicle Systems
حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، مدیریت شرکت، خدمات مالی، وکلای حقوقی.
0 بررسی
No.2, Ettehad Passage, Diesel Abad
شهر: تبریز
پستی: 58818
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-4475578
وبگاه:

فاصله: 28 مایل
4. Rkd Co
حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت.
0 بررسی
Valiasr No 22
شهر: تبریز
پستی: 21
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-3811719

فاصله: 28 مایل
5. Setak ICT Technologites
عمده فروشی مواد کشاورزی، عمده فروشی ماشین آلات، حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، تدارکات حمل و نقل.
0 بررسی
No63, Ghatran Street
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-4786102
وبگاه:

فاصله: 28 مایل
6. Ideal Rah Co.
اتوبوس ها و قطارها، حمل و نقل باری / تجاری.
0 بررسی
Felezkaran Trading Complex, No.588, End Resalat Ave. Tabriz
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
نمابر: 984115559555

فاصله: 28 مایل
7. Pna Co.
پیمانکاران عمومی، سایر ساخت و ساز ها، حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، سایر فعالیت های حمل و نقل.
0 بررسی
No 12-3rd Floor-Shariati Bazar-Imam St.
شهر: تبریز
پستی: 51337
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-5571992

فاصله: 28 مایل
8. Kaljar International Transportation Co.
حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، حمل و نقل و ارسال بار، مدیریت شرکت، سازمان های ممبرشیپ حرفه ای.
0 بررسی
No. 562, Kosar Building, Resalat Ave.
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-4450359
رایانامه: Info@kaljar.Com

فاصله: 28 مایل
9. Edalat Gostar
حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت، سایر فعالیت های حمل و نقل، حقوقی و مالی، خدمات مالی.
0 بررسی
Resalat
شهر: تبریز
پستی: 51738
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 98-411-4475736

فاصله: 28 مایل
10. Almas Avaran Gharb Co. Ltd
پیمانکاران عمومی، سایر ساخت و ساز ها، حمل و نقل باری / تجاری، سایر موارد مورد نیاز برای رزرو در مسافرت.
0 بررسی
Almas Avaran Gharb Co., No.53,2nd Floor, Resalat Trading Complex, Resalat Ave., Tabriz - Iran
شهر: تبریز
منطقه اداری: استان آذربایجان شرقی
کشور: ایران
تلفن: 0098-411-4469686

فاصله: 28 مایل
صفحه‌ها: 1 2 3 4