بانک نتایجِ صحار | صفحه - 1

پرچمِ عمان عمان >> باطنه >> صحار >> بانک
صفحه‌ها: 1 2 3
·
به ترتیب:
1. Alliance Housing Bank - Sohar Branch
بانک، مدیریت شرکت.
0 بررسی
PO Box 454 Tarif 321, Sohar
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: +968 26 843843
نمابر: +968 26 844936
وبگاه: www.alliance-housing.com

فاصله: 0 مایل
2. Oman International Bank SAOG
بانک، خدمات مالی.
0 بررسی
P.O.Box: 45, Postal Code: 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840322
نمابر: 840323
رایانامه: oib-sah@oiboman.com
وبگاه: www.oiboman.com

فاصله: 0 مایل
3. National Bank Of Oman Saog ( Magan Branch
عمده فروشی کالاهای خانگی، بانک، سرویس های بیزینس، ماما ها.
0 بررسی
Sohar; Falaj Al Qabail; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 843780
نمابر: 842344
وبگاه: nbo.co.om

فاصله: 0 مایل
4. Oman International Bank
بانک.
0 بررسی
Falaj Al Qabail; Sohar; 322
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 851220
نمابر: 851191

فاصله: 0 مایل
5. Bank Muscat Al Ahli, Al Omani SAOG
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 841784
نمابر: 841786

فاصله: 0 مایل
6. Commercial Bank Of Oman Ltd
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842072
نمابر: 840072

فاصله: 0 مایل
7. Central Bank Of Oman
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842122
نمابر: 842113

فاصله: 0 مایل
8. Bank Dhofar Al Omani, Al Fransi SAOC
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 840228
نمابر: 841229

فاصله: 0 مایل
9. Bank of Oman, Bahrain and Kuwait SAOG
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 844311
نمابر: 844311

فاصله: 0 مایل
10. Oman Arab Bank SAOC
بانک.
0 بررسی
Sohar; 311
شهر: صحار
منطقه اداری: باطنه
کشور: عمان
تلفن: 842378
نمابر: 842377

فاصله: 0 مایل
صفحه‌ها: 1 2 3